Kulturskolan har en prova på-kurs varje år med start till våren. Där får eleverna testa alla orkesterinstrument inom stråk och blås. När det så var dags i veckan delades deltagarna in i tre grupper, vilka byter instrument vecka för vecka.

Kursen inleddes med en taktfull namnlek som, förutom att vara underhållande, även testade elevernas rytmik. Därefter välkomnades de in i musikens värld med sång och piano, en låttext som de snabbt kunde snappa upp och sjunga med till.

Bosse Vingren är lärare för brassinstrumenten, medan Daniel Hedström ansvarar för träblåsinstrumenten. Anna Edmark är den som visar hur stråkinstrumenten fungerar.

— Mot slutet får de specialisera sig på något instrument och så håller vi en avslutningskonsert i slutet av maj, berättade Daniel Hedström.

— Vi skulle dock önska att fler barn anmäler sig. Vi har inte fått så många anmälningar från byskolorna.