Kvartetten tog på fredagen med femte- och sjätteklasselever på en musikalisk resa genom då- och nutid. Mozarts ”Eine kleine Nachtmusik” avlöstes av Sanna Nielsens ”Undo”. Lika smärtsamt som kärlek beskrivs i schlagerballaden ter sig kärleken i den 200 år gamla operan Carmen. Eleverna kände snabbt igen mobilsignaler men fick också lyssna till vackra fäbodslingor som var dåtidens sätt för vallarna att kommunicera med varandra. TV:ns signaturmelodier ska få oss att reagera hemma i soffan medan filmmusik skapar spänning, mystik och känslosvall. ”Star Wars” och ”Harry Potter” svarade eleverna när de fick frågan vilken filmmusik som spelades.

Programmet på 45 minuter var pedagogiskt uppbyggt och musikerna fångade elevernas intresse tack mixen gammalt och nytt, samtidigt som eleverna serverades lite musikhistoria och kända kompositörer.

”Bra, bäst var filmmusiken” tyckte såväl Oskar Björn som Rebecca Johansson från Ekenässjöns skola.