Det säger kultur- och fritidschef Stewe Jonsson.

— Det pågår ett arbete ute i förvaltningarna och i januari ska de lämna förslag på vad som kommer att ske under den här veckan, säger kultur- och fritidschef Stewe Jonsson och berättar att det finns ett tjänstemannabeslut i botten, fattat av KLG (kommunledningsgruppen).

Kultur- och fritidsnämnden ställde ju sig tidigt i höstas positiv till en regnbågsvecka i Vetlanda men tyckte ändå att kommunstyrelsen skulle ta beslut i frågan. Nu blev det aldrig något beslut i oktober månad, utan bara ett informationsärende.

Detta fick kristdemokraten Ingemar Sturesson att reagera. Han efterlyste ordning i ärendeprocessen. Sturesson påpekade även vid senaste ks-mötet i förra veckan att den här Regnbågsveckan ska avgöras av kommunstyrelsen, även om Henrik Tvarnö hävdar att frågan avgjorts av kultur- och fritidsnämnden.

Jan Johansson (VF) menade att det inte behövdes avsättas en vecka för detta när hbtq-frågor ändå finns med i läroplaner, jämställdhetsplaner med mera.

”Blir provocerad”

Annons

— Jag tycker att det har varit en tråkig diskussion där man inte vågar stå för vad man tycker om detta egentligen. Jag blir provocerad. Vi vet hur många som far illa och vi vet hur många som blir utsatta i idrottsvärlden, ute i samhället i stort, där hbtq-personer blir kränkta och förnedrade. Det är en kraftigt bidragande orsak till att människor tar det ultimata steget att ta sitt liv, säger kommunalråd Henrik Tvarnö (S), som till etthundra procent står bakom att kommunen ska engagera sig i en regnbågsvecka.

Han tycker inte att det räcker med det ordinarie arbete som görs i kommunens verksamhet i dessa frågor. Frågorna måste belysas mer för att få bort fördomarna i samhället.

— Jag har fått en del samtal från båda sidor. Människor som är jättetacksamma att vi vill arbeta utifrån människors alla lika värde. Att man har rätt att vara den man är. Människor har också hört av sig som är rent homofobiska. De uttrycker sig så trångsynt att det skulle behövas en hel regnbågsmånad, säger Tvarnö.

Ingemar Sturesson poängterar att det är ärendehanteringen han har synpunkter på och inget annat.

Men om du skulle få tycka till om en regnbågsvecka, vad tycker du då?

— Jag tycker att detta i första hand är en fråga för civilsamhället, att det är upp till dem att skapa en sådan vecka. Det finns inget kommunalt ansvar för en sådan. De här frågorna tas ändå upp i skolan genom mångfaldhetsplaner, mobbingplaner med mera.

Läs mer: "Inte kommunens uppgift att anordna Regnbågsveckor"