Bilen började enligt polisen att brinna under färden i centrala Eksjö vid rondellen på Broarpsvägen.

Det misstänks inget brott kring händelsen och bilen kunde släckas utan personskador.

0020 larmades åter räddningstjänsten till en brand i Huvik.

Det var ett fritidshus som brann och gick inte att rädda. Enligt pressmeddelande från räddningstjänsten i Eksjö kommun var huset övertänt när man anlände till området sydöst om Eksjö.

Det var obebott hus och inga personer skadades. Närmaste byggnader ligger cirka 20 respektiv 30 meter från platsen och arbetet inriktades på att branden inte skulle sprida sig.

Räddningstjänsten kommer att vara kvar på platsen under natten.

Enligt polisen görs en teknisk undersökning. Man har fått kontakt med ägaren och eventuellt kommer man att göra en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.