Vetlanda MS ekonomiska situation är ansträngd. Så pass ansträngd att föreningen till och med överväger att dra sig ur elitserien med representationslaget Elit Vetlanda.

För Vetlanda Kommun kom uppgifterna inte som någon större överraskning. Redan i våras hade de tre kommunalråden Tvarnö (S), Johansson (VF) och Ljungström (C) en sittning med representanter från Vetlanda MS där de redovisade sin situation.

– Vi från den politiska ledningen för en dialog regelbundet med våra föreningar, så vi har fått reda på det här för en ganska lång tid sedan. Vi har tittat på olika scenarion och rekommenderat dem (Vetlanda MS) att lämna in en ansökan om bidrag om de inte hittar några andra lösningar, säger Henrik Tvarnö.

Möte med kommunen

Det har föreningen gjort nu. Under nästa vecka ska Vetlanda MS ordförande Leif Hedberg på ett nytt möte med kommunen.

– Det är ett möte med arbetsutskottet. Han har blivit inbjuden för att beskriva hur de har jobbat med den här situationen, säger Tvarnö.

Inget beslut

Annons

Något beslut kommer dock inte fattas redan nästa vecka. Det lär dröja åtminstone en månad.

– Det finns inte så mycket att säga i nuläget. Vi har fått in en ansökan och den hamnar nu i arbetsutskottet. Därifrån gör man en bedömning om den ska skickas vidare till Kultur och Fritid eller som den ska skickas till kommunstyrelsen. Vilken väg den tar där vill jag inte spekulera i, säger Henrik Tvarnö.

Hur lång tid tar en sån här process?

– Om någon månad borde det finnas ett svar på den ansökan.

Vetlanda MS menar att de är ett stort varumärke för kommunen och är värda ett utökat bidrag, håller du med om att de är viktiga för Vetlanda kommun?

– De är absolut jättestora. Det är den föreningen som det samlas mest folk kring varje tisdag. Samtidigt har vi många andra föreningar som också bidrar med både marknadsföring och andra saker så det går aldrig jämföra mellan olika föreningar på det sättet, varken här eller i övriga landets kommuner, säger Tvarnö.

Det blir inte rättvist att jämföra mellan Vetlanda och Motala till exempel?

– Nej det blir inte riktigt rättvist. Alla speedwayföreningar har sitt eget sätt att sköta sin ekonomi på och det ska jag inte sticka under stolen med att speedwayen har ett stort arbete att göra själva för att sanera sin sport. Tittar man på de senaste åren så är det både en och två klubbar som haft problem, säger Tvärnö och fortsätter:

– Men Vetlanda är ändå en av de klubbarna som har ett gott rykte om sig att sköta allting på ett hederligt sätt.

Går det spekulera redan nu vad den här ansökan kommer leda till?

Nej, det finns det ingen anledning att spekulera i det. Vi har fått en förhandsinformation om det här och nu måste alla andra få samma information.