Nu är det klart vem som tar över som stadsdirektör i Jönköpings kommun. Det blir Ulf Fransson. Han beskrivs i ett pressmeddelande som en person med bred och gedigen erfarenhet från offentlig förvaltning genom kommunal och regional verksamhet.

Ulf Fransson har bland annat arbetat som kommundirektör i Nässjö kommun under tretton år och som regiondirektör i Regionförbundet Jönköpings län under sex år fram till 2010. Därefter har han varit förbundschef på Höglandets kommunalförbund samt arbetat med utredningsuppdrag i flera av länets kommuner. Han har även under en period varit anställd på Jönköpings kommun och jobbat med statistik och utredningar.

Annons

Ulf Fransson har också arbetat med internationellt biståndsarbete med frågor som rör statistik, lokalt självstyre och demokratifrågor.

— Med sin breda erfarenhet av kommunal och regional verksamhet samt sin ledarerfarenhet bedöms Ulf Fransson vara väl lämpad för uppdraget som tillförordnad stadsdirektör i Jönköping. Hans goda kännedom om förhållandena i regionen och väl upparbetade kontaktytor i hela länet utgör en särskild tillgång i sammanhanget, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Ulf Fransson är pensionär men arbetar för närvarande som projektledare vid Region Jönköpings län med infrastrukturfrågor.

Det formella beslutet om Ulf Fransson som tillförordnad stadsdirektör tas på kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 augusti.