Händelsen utspelade sig i centrala Eksjö efter en utekväll i december med mycket alkohol för paret. Paret hamnade i en dispyt med varandra och när kvinnan satt sig ner på en trapp utdelade mannen en spark i huvudet på kvinnan. Deras minnen därefter är vaga men båda två kan erinra sig att något mer våld kan ha förekommit. Kvinnan fördes dock till sjukhus och skadorna hon visade upp där visade att våldet, som båda parter är överens om måste ha tillfogats av mannen, varit omfattande.

Flera sparkar och slag

I ett utlåtande från rättsläkaren går att läsa: ”Skadorna är således förenliga med att de uppkommit på det sätt som målsägande anger, det vill säga att hon blivit utsatt för multipla huvudsakligen sparkar mot stora delar av kroppen. Den samlade skadebilden talar för att målsäganden utsatts för cirka 20 stycken separata trubbiga våld varav 5-6 stycken mot huvudet, cirka 4 stycken mot armarna, 4-5 stycken mot vänstra bröstet och ryggslutet samt ytterligare några sparkar mot höger respektive vänster ben.”

Hänsynslöst och rått

Eksjö tingsrätt säger i domen att man delar rättsläkarens bedömning, att det är styrkt att det är mannan som tillfogat kvinnan skadorna samt att hans agerande därmed varit hänsynslöst och rått med upprepat våld och relativt allvarliga skador. Man noterar även att han haft kraftiga skor på sig vid tillfället. Han döms därför för grov misshandel. Påföljden bestämmer rätten till fängelse i ett år och sex månader vilket är något över straffminimum för grov misshandel.

Annons