Numera 28-årige Filip Källner tog över Ingelsbo Lantbruk från hans pappa 2012. Sedan våren 2016 äger han själv gården och har två fastanställda medarbetare.

— Jag hoppas att andra också vågar satsa på den här branschen och inte bara de som känner till den genom anhöriga. Då krävs det att den äldre generationen släpper fram yngre för att vi skall få föryngring i lantbrukarkåren. Annars har vi snart inga bönder kvar, säger Filip Källner.

24 år ung drev han alltså, och hade det yttersta ansvaret för en hel bondgård.

— Vid det laget visste jag att det är det här jag vill syssla med. Ska man satsa på någonting så ska man göra det ordentligt.

Mjölk ingen självklarhet

Annons

För tio år sedan visste Filip Källner att han ville bli företagare, men inte i vilken form. Mjölkproduktionen blev senare hans kall och i dag finns 150 mjölkkor på gården.

— Jag brukar säga att vi producerar mjölk, raps, skog och öppna landskap här. Även om mjölkpriset är instabilt är det min huvudinkomst, förklarar Filip Källner som levererar åt Arla.

De senaste åren har varit stormiga inom branschen, med ständigt varierande mjölkpriser. Som producent av ekologisk mjölk har Filip Källner klarat sig relativt bra.

Hålla på i 30 år

— Men det har varit djupa dalar även för mig och det är svårt att anpassa sig när det är tuffa tider. Man får försöka bygga upp ett kapital under ljusa tider, säger han.

Mycket har förändrats till det bättre på senare tid. Nu får en Arlabonde 4,30 kronor per liter ekologisk mjölk och cirka 3,20 kronor för konventionell mjölk, jämfört med 2,30 kronor för drygt ett år sedan.

— Framtidstron är stark för både mig och andra unga lantbrukare i Aneby och Tranås kommun. Jag är övertygad om att yrket finns kvar i sin nuvarande form om 30 år. Det är så länge jag tänker hålla på, menar Filip Källner.