Under tisdagskvällen bjöds intresserade in för ett samrådsmöte i Storegårdskyrkans lokaler, där kommunen informerade om sin nya vindbruksplan.

Ett 40-tal dök upp både med konkreta frågor och mer övergripande kritik angående den planerade satsningen.

Samhällsbyggnadsnämndens Per Sixtensson hälsade alla välkomna och presenterade representanter från ÅF Infrastructure som tillsammans med samhällsbyggnadschef Mikael Klaesson presenterade och förklarade hur man tänkt vid framtagandet av planen.

Syfte och mål, urval och analys, planeringsförutsättningar och miljökonsekvensbeskrivning gicks igenom.

— För att ta fram det här planförslaget har vi jobbat med att konkretisera stoppområden och att definiera områden för att göra en fördjupad landskapsanalys, berättar Kajsa Sundsten, ÅF.

Annons

Stoppområden innebär begränsningar kring var någonstans eventuella vindkraftverk får byggas.

Enligt planen ska det till exempel vara 500 meter kring alla bostäder i kommunen, två kilometer kring Skuruhatt och två kilometer runt Eksjö tätort, vilket bland mycket annat var något som väckte en del frågor och mycket synpunkter.

— Dessa 500 meter är rent nonsens, säger någon.

— 500 meter är otillräckligt i de allra flesta fall när det gäller vindkraft men det finns fortfarande så kallade gårdsverk och mindre verk där 500 meter är fullt tillräckligt, svarar Mikael Klaesson.

Nätverket ”Skydda skogen vid Bruzaholm” delade ut information för att protestera mot förslaget och ställde under mötets gång många kritiska frågor.

Peter Stubbe Teglbjærg, kontaktperson för nätverket, frågade bland annat varför kommunen ignorerade det faktum att nästan alla i den berörda trakten var emot vindkraftverk i området.

Fram till den 31 oktober hålls samrådet då vem som vill får skicka in sina synpunkter angående planen, som i sin helhet finns på kommunens hemsida. Det blir sedan utställning, där mer synpunkter tas in, innan ett slutligt beslut tas.

— Vi har ett stort jobb framöver, efter det jag hört i dag kan planen komma att revideras en hel del, säger Mikael Klaesson.