Den var den 10 februari, som företaget försattes i konkurs vid Eksjö tingsrätt.

Företagets verksamhet har varit inriktat på montage och försäljning av räcken och har sysselsatt som mest åtta anställda.

Senast kända redovisning, för år 2015, visade på en omsättning av 7,7 miljoner kronor. Samma år blev det en förlust på drygt 500 000 kronor.

Negativ soliditet

Soliditeten, det vill säga betalningsförmågan på lång sikt, var 2015 på minus knappt 20 procent, vilket förstås var en alarmerande siffra.

Bolaget hade stora problem med soliditeten även för åren 2012 och 2013, men hade 2014 en mindre positiv soliditet.

Tingsrätten har lagt fram en slutredovisning och redogörelse för förvaltningen samt ett förslag till utdelning i konkursen.

Vanligtvis är det banker och staten, som är prioriterade fordringsägare vid en konkurs medan mindre företag, som leverantörer till forserumsfirman, riskerar att bli utan pengar på sina fordringar.

Företag och privatpersoner har möjlighet att invända mot utdelningsförslaget och det ska vara gjort till tingsrätten senast i mitten av augusti.