— Förskolans utegård ska byggas om och förbättras. Det blir en större utegård för barnen på förskolan i Hjältevad, berättar Bengt-Olov Södergren, skolchef i Eksjö kommun.

Han berättar vidare att Ekfab, Eksjö kommunfastigheter, har varit ute på plats och träffat både personal och barnen för att diskutera hur gården ska se ut.

— Det senaste jag har hört är att målsättningen är att det ska vara klart under denna termin.