Hopslagningen av Eksjö museum och turistbyrån har inneburit vissa förändringar för verksamheterna, och lagom till att sommarens högsäsong från och med måndagen tog slut för de båda påverkades även öppettiderna. Eksjö museum kommer till skillnad från tidigare lågsäsonger framöver även ha öppet under förmiddagarna, samt ett par timmar extra på onsdagskvällarna. Turistbyrån å sin sida tvingas till att helt hålla stängt på måndagar, men gynnas istället av samma kvällsöppna onsdag och dessutom öppethållande på helgerna vilket man tidigare inte haft.

– Vi har försökt kompromissa ihop öppettiderna för de båda verksamheterna och i slutändan blir det ju en förbättring för besökarna med större tillgänglighet, säger museichefen Pia Löfgren.

– Onsdagskvällarna kommer också väl till pass i höst då vi anordnar flera föreläsningar på museet, berättar hon vidare.

Söker certifiering

En nackdel med att hålla turistbyrån stängd på måndagar, som enligt Löfgren är den dag som gör ”minst skada” och som många museer i Sverige ändå håller stängt, är att en turistbyrå egentligen måste hållas öppen alla vardagar för att klassas som ”Tourist Center” enligt branschorganisationen Visita. Pia Löfgren hoppas dock att man kan få dispens eftersom man istället håller öppet på helgerna, vilket det i kriterierna inte finns krav på. Får man inte dispens kommer man istället klassas som ”Tourist Information”, det näst högsta steget.

Annons

Bra start med sämre tajming

– Och rent praktiskt innebär det ingen skillnad för besökarna. Det är mest en ambition vi har och något som spelar roll aktörer emellan i Turism-Sverige, säger hon.

Får man inte dispens kommer man på nytt se över öppettiderna.

– Om vi mot förmodan inte skulle få dispens kan jag tänka mig att vi ser över en lösning med visst öppethållande på måndagen, med hjälp av timanställd personal, säger Löfgren och tillägger att det är uteslutet att ha helgstängt och osannolikt att få personal för att hålla öppet sju dagar i veckan.

En bra start

I övrigt har den första perioden sedan sammanslagningen mellan museet och turistbyrån i maj fungerat väl, menar hon.

– Det har fungerat bra, men tidpunkten var kanske inte den bästa just när högsäsongen började. Det var lite uppochner i början men sen har vi haft väl inarbetad sommarpersonal och besökarna verkar ha hittat hit och varit nöjda.