Vänsterpartiet i Region Jönköpings län vill höja skatten med 15 öre nästa år. Det skulle enligt partiets uträkning ge ytterligare 99 miljoner kronor för olika satsningar i vården.

Den klart största satsningen i budgetförslaget är en utökning av antalet vårdplatser på sjukhusen. På detta läggs 40 miljoner kronor.

— Det finns en bristningsgräns här. Det vi i första hand vill göra är att återinföra de vårdplatser som redan tagits bort i vården. Det som kallas åtgärdsprogram borde egentligen kallas för ett nedskärningsprogram, säger Mikael Ekvall, V:s gruppledare i regionen.

Vänsterpartiet föreslår att det satsas mer på ungdomsmottagningarna samt att det rekryteras fler logopeder och dietister i vården. Partiet vill vidare att det satsas på fler arbetsterapeuter i öppenvårdsteam och att fysioterapeuter med psykiatrisk kompetens tillförs.

Sänka patientavgift

Annons

Förra året höjde regionstyret patientavgifterna, pengar som lades på extra satsningar i primärvården. Nu vill Vänsterpartiet använda en del av den föreslagna skattehöjningen till att sänka patientavgiften från 250 till 200 kronor. För detta öronmärks 12 miljoner kronor.

Vänsterpartiet vill införa ett samlat högkostnadsskydd. Enligt förslaget ska ingen behöva betala mer än 2200 kronor sammantaget.

— Det här skulle spara flera tusen kronor för multisjuka äldre, säger Mikael Ekvall.

Den ökade skatteintäkten beräknas även räcka till en jourkurator på Länssjukhuset Ryhov, förstärkning av sjukvårdsrådgivningen 1177, samt en liten höjning av projektstödet till kulturen. Vänsterpartiet vill däremot dra in på bidraget till Jönköpings Airport.

"Kör eget race"

Liksom i föregående års budgetar föreslår Vänsterpartiet att vårdvalet för ögon skrotas. Nytt nu är att partiet även vill anskaffa vårdvalet i primärvården.

— Egentligen vill vi avskaffa direkt. Men det finns lagar också kring vården vilket gör att vi ser detta som något att göra på sikt, säger Mikael Ekvall.

Varför vill ni avveckla vårdvalet i primärvården?

— Det är väldigt dyrt. Vi tycker att det är bättre med anslagsfinansierad vård. Nu har vi massor av vårdcentraler som kör sitt eget race, det blir inte en jämlik vård.