Visserligen var det grundläggande anbudet på runt 300 000 kronor för att ta fram ansökan till mark- och miljödomstolen, men Torbjörn Johansson menar att man hela tiden varit tydlig med att det skulle tillkomma kostnader för utredningar.

— Anbudet för att hjälpa till med miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen var 280 000 kronor exklusive utredningar. Vi har lagt ner 632 000 kronor totalt. Då innefattar det alla utredningsuppdrag som varit tillägg, säger Torbjörn Johansson.

— Jag håller inte med om att det har blivit dyrare än vad vi sagt, för vi har inte haft något takpris på det här.

Visste om tillägg

Torbjörn Johansson förklarar att man med det stora underlaget ville göra en så bra och vältäckande handling som möjligt och att man inte riktig i förväg visste vad det skulle kosta.

— Att det skulle bli dyrare än 280 000 visste vi från början, men sedan visste vi inte vad, till exempel, en bottenkartering kostar. Eksjö Energi har inte gjort någon sådan här miljökonsekvensbeskrivning innan, så vi hade ingen uppfattning om vad slutnotan skulle bli.

Berättade man för politikerna att det skulle tillkomma kostnader för utredningar?

— Jajjemensan.

Annons

— Sedan är det inte samhällsbyggnadssektorn som ska betala någonting utan det är Eksjö Energi, och kostnaden kommer drabba VA-kollektivet.

VA-chefen tillbakavisar att det inför arbetet med tillståndsansökan skulle ha funnits ett anbud med högre kostnad.

— Vi hade två anbud. Det andra anbudet var till ett lägre pris, men vi bedömde det inte som realistiskt, så vi förkastade det, säger Torbjörn Johansson.

Betala jurist

Angående juristkostnader för mark- och vattenägare bekräftar Torbjörn Johansson att Eksjö Energi kan få komma att betala dessa.

— Sökande står alltid för kostnader, sedan avgör domstolen om det är realistiskt eller inte. Så man kan inte anlita juridisk hjälp i absurdum, för det avgör mark- och miljödomstolen, så har jag uppfattat det, säger Torbjörn Johansson.

Han delar däremot inte den bild av samrådsmötet som Gudmund Svahn delger.

— Vid samrådet fanns myndighetspersoner från länsstyrelsen och miljösidan. Det fanns teknisk kompetens av konsulten och den som har gjort projekteringen, man hade politiker och energibolaget representerade. Man kunde lämna in synpunkter på mötet och det fanns en remisstid efteråt där man kunde lämna in synpunkter.

— De fick framföra sina synpunkter och det finns redovisat i samrådsredogörelsen, säger Johansson.

— Vi respekterar allas åsikter och man får tycka vad man vill och vi har full respekt för det. Vi jobbar utifrån det uppdrag vi har.

VA-chefen berättar att man nu inväntar svar från mark- och miljödomstolen. Enligt uppgifter vid ett samrådsmöte så kan handläggningstiden vara sex till nio månader.