Aneby kommun har vid flera tillfällen fått uppskov med att bygga ut det kommunala va-nätet till Ralingsås. Det var år 2010 som Länsstyrelsen förelade kommunen att ordna med allmänt vatten och avlopp för 16-17 fastigheter inom Katrineholm och Stalpet, samt för Ralingsås by och Ralingsåsgården. Tiden för när projektet skulle vara klart har sedan dess flyttats framåt i tiden vid ett par tillfällen.

Flera överklaganden

En stor anledning till att det dragit ut på tiden är att de entreprenörer som varit aktuella för upphandling har överklagat beslutet om vem som ska få upphandlingen, om vartannat. Kammarrätten har dock avgjort ärendet och det är därmed Enthavs Schakt och Entreprenad AB som utför arbetet.

En annan anledning är att Amaq även tittat på betydligt större projekt där ett av förslagen som diskuterats har varit en överföringsledning från Aneby reningsverk, som skulle kunna nå i stort sett alla kommunens tätorter.

— I ett sådant här projekt som kostar så mycket pengar så är det mycket förarbete med tillstånd, lantmäteriberättningar, upphandling, med mera. Startsträckan är jättelång. När de börjar gräva går det lite fortare, det är den korta tiden i detta. Detta kan vara svårt att förstå när man inte är inne i det, förklarar Björn Stendal, vd för Amaq.

Annons

— Sedan ska man tänka på att vi är ett litet företag i en liten kommun. Med tanke på arbetet med fjärrvärmen för några år sedan så var vi tvungna att lägga resurserna på det.

Arbetet med va-ledningen är sedan ett par veckor igång och i stället för att uppföra ett reningsverk i Ralingsås är planen att koppla samman systemet till stora reningsverket i Aneby tätort. Va-frågan i kommunen är därmed klar, så när som på Sunhult som ännu är under diskussion.

— Etapp två är att koppla på Frinnaryd på nätet.

Ett antal pumpstationer ska också sättas ut för att kunna tryckpumpa där det behövs, annars gäller självfall i ledningarna. Totalt rör det sig om drygt en mil med ledningar som ska läggas i mark, vad gäller såväl vatten och avlopp.

Entreprenadarbetet kostar Amaq cirka tolv miljoner kronor och ska vara färdigt den 1 maj år 2017.

— Fastighetsägarna är sedan ålagda att koppla på sig och vi tar ut en anläggningsavgift. Den varierar beroende på hur många hus man har och hur stor tomten är. En taxa för att kunna räkna ut detta finns på vår hemsida, annars får man gärna ringa oss.

Gäller detta även om man redan har ett enskilt avlopp som kanske sattes in nyligen?

— Vi löser in den i sådana fall, om den är godkänd.