Vid stabslägen i Eksjö har det inträffat att patienter omfördelats till regionens två övriga akutsjukhus i Värnamo och Jönköping.

— Men vi har aldrig behövt skicka patienter till sjukhus utanför regionen, framhåller Agneta Ståhl.

Sjukhus har gångna åren återkommande försatts i stabsläge runt om i hela landet på grund av resursbrist. Något som oroar ledamöterna i riksdagens försvarsutskott med bland annat krisberedskap på sitt bord.

Annons

I ett nytt betänkande föreslår utskottet regeringen bör göra en översyn av de konsekvenser som den resursbrist som lett till stabsläge vid flera sjukhus skulle få om verksamheten samtidigt belastades med en extraordinär händelse med ett akut behov av stora vårdresurser som följd.

Man vill helt enkelt få klarhet i vad som händer om ett sjukhus i stabsläge på grund av resursbrist plötsligt får vetskap om att exempelvis en tåg- eller bussolycka inträffat i närområdet och att ett flertal allvarligt skadade personer är på väg till akutmottagningen.

— Jag tror det är värdefullt att få veta hur det står till med beredskapen på våra sjukhus, säger Mikael Oscarsson, som sitter i Försvarsutskottet för Kristdemokraterna. Han är orolig för att det inte finns några marginaler alls för att hantera extraordinära händelser.

— Riksdagen vill att en översyn görs. Jag hoppas därmed att regeringen tillsätter en utredning.

Utskottskollegan Åsa Lindestam (S) är inne på samma linje. Hon tycker det vore bra med en översyn. Men anser att den inte nödvändigtvis måste göras av regeringen.