Hakan föll ner och paff frågade jag vem de tänkte sig. Efter att sekreteraren kollat med kollegorna fick jag veta att jag skulle vända mig till företagshälsovården. Märkligt, tänkte jag då de är knutna till företag och kommuner avseende arbetsrelaterade frågor. Jag behöver inte heller min högre behörighet i tjänsten. Efter kontakt med företagshälsan fick jag besked att jag kunde få komma på egen bekostnad men det skulle kosta 2 500 kronor.

Annons

Åter ringer jag till vårdcentralen. Svaret var detsamma, den här gången stämde sekreteraren av med chefen. Jag frågade vad de tänkte jag skulle göra. Strunta i förnyelsen och ta ett nytt körkort för cirka 20 000 kronor, eller ska regionen, som jag betalar skatt till för att få ta del av vår gemensamma sjukvård tvinga mig att söka hos en privat vårdgivare i en annan kommun?

Jag förstår att det är problem med att det inte finns läkare, det är dock ett problem regionen har att lösa. Men att avvisa människor från våra gemensamt skattebaserade vårdcentraler och tvinga människor söka hos privata vårdgivare kan aldrig vara lösningen. Högeralliansen pratar om valfrihet. Deras valfrihet gäller främst de som har det gott ställt och ger möjlighet att köpa sig före i kön. Jag hade accepterat om svaret varit att just nu har vi det väldigt tufft men du kan få en tid om några veckor. Men att få svaret att man inte utför detta och hänvisar till annan vårdgivare är inte acceptabelt.

Nu stod jag på mig och fick till slut en tid hos min vårdcentral precis som jag har rätt till, men många människor har inte modet eller orken att strida för sin rätt. Kostnaden för mig blir 820 kronor i stället för 2 500 kronor. Det är hög tid att regionen på allvar tar tag i frågan och ser till att vår skattefinansierade sjukvård fungerar och att det ni avser med valfrihet, nämligen att man ska få välja utförare blir verklighet åt båda hållen.

DIANA LAITINEN CARLSSON, förtroendevald socialdemokrat, Eksjö