LÄS MER: Nu ska korsningen bli säkrare: "Många barn som tar sig fram här"

På Prästängsvägen pågår arbetet med att förlänga trottoaren samt göra en avsmalnad av vägen för en tydligare cykelöverfart.

– Vi har haft en väldigt bred infart här, till bland annat Intersport, och den ska vi minska ner genom att förlänga trottoarerna. Prästängsvägen kommer även att smalnas av för att få ner hastigheten. Gång- och cykelövergången ska gå över avsmalningen, säger Affe Lundberg, trafikingenjör på samhällsbyggnadssektorn.

P-platser märks upp

Han berättar att de vill eftersträva att föräldrarna ska parkera på den större parkeringen, där bland annat Familjecentralen ligger, för att sedan följa med sina barn över vägen till skolan.

– Vi vill inte ha dem i parkeringsfickan. En av parkeringsfickorna kommer dessutom att försvinna, säger han.

Den ena parkeringsfickan kommer att märkas upp med parkeringsplatser nästa år.

Affe Lundberg berättar att hans tanke är att försöka få till en avsmalnad av vägen med gång- och cykelpassager på de platser där många barn och ungdomar tar sig över.

– Övergångsställen ger bara en falsk trygghet tycker jag. Gör man en gångpassage tänker sig alla för, hastigheten måste sänkas.

Annons

Högre hastighet

Anders Lundström, mark- och anläggningsarbetare med inriktning på stenläggning på Gilbert Gustafssons, säger att vägen inte kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet görs.

– Min uppgift är att sätta nya brunnar, lägga kantstenen och göra avsmalningen. Sen får de som har med asfalten att göra komma och göra sitt.

– Den här vägen är väldigt öppen, vilket gör att bilförarna gärna accelererar upp i hastighet, säger Anders Lundström.