I början av 2017 fick en person boende i Ydre kommun en svår cancerdiagnos. Personens tillstånd försämrades snabbt och efter några månader blev det palliativa teamet på Höglandssjukhuset i Eksjö inkopplat.

Personen, som tidigare bara haft hemtjänstbesök, ville trots den snabba försämringen bo kvar hemma och ska enligt anmälan också ha önskat att dö hemma. Ansvarig personal inom äldreomsorgen uppges inte ha velat gå emot personens uttryckliga vilja. Den cancersjuka fick därför ingen plats på särskilt boende.

I stället ska den cancersjuka ha blivit lovad att vak skulle sättas in när det var dags, för att avlasta de närstående.

Så skedde också och detta rullade på ett tag tills de närstående behövde mer avlastning.

Vaket drogs in

Trots att den cancersjuka var sämre än när vaket först sattes in, ska den ansvariga chefen i det här senare läget ha bedömt att personen inte var i terminalvård.

Annons

Som en följd av den bedömningen togs all vakande personal bort. Allt enligt anmälan till Ivo.

Begreppet terminalvård används för vården av patienter med svår sjukdom där botande behandling avslutats. Den döende patienten lämnas då inte ensam, även om sjukdomsförloppet inte längre kan påverkas.

När anhöriga fick besked om förändringen kontaktade de direkt äldreomsorgspersonalen. Anmälaren berättar att de anhöriga då möttes av personal som var upprörda över chefens beslut, som de inte ställde sig bakom.

Ingen kontakt

På samma sätt ska palliativa teamet på Höglandssjukhuset ha uttryckt förvåning över beslutet och rekommenderat att vak omedelbart sattes in igen. Teamet har dock inte befogenhet att styra kommunens hantering av sådana här fall.

Men palliativa teamet bestämde sig för att redan nästa dag komma och undersöka den cancersjuka. De fann en patient som inte längre var kontaktbar och inte heller kunde svälja tabletter.

Bara två och ett halvt dygn efter att chefen fattat beslutet om att den cancersjuka inte var i terminalvård, och således inte skulle behöva vak, avled patienten.

Efteråt ska anhöriga, enligt anmälan, ha fått veta att Ydre kommuns policy är att inte sätta in vak om brukaren inte bor på särskilt boende. Anmälaren påpekar att personen i det här fallet faktiskt blev nekad plats på särskilt boende trots sin svåra cancersjukdom.

Anmälan mot äldreomsorgen lämnades in under hösten. Ivo har långa handläggningstider och kan inte säga när beslut fattas i ärendet.