Den kommunanställda kvinnan skulle delta i en webbaserad utbildning från ett rum på biblioteket. Kvinnan kom en stund före utsatt tid för att förbereda och starta datorn. När hon kom till biblioteket befann den nu dömde mannen sig i det bokade rummet och talade i telefon. Kvinnan berättade att hon och hennes kollegor hade reserverat rummet. Mannen bad då henne vänta några minuter.

När kvinnan kom tillbaka en stund senare var mannen kvar. Han ska ha blivit irriterad och knuffat kvinnan. Därefter lämnade han rummet, men en stund senare kom han tillbaka igen. Han var då mycket upprörd och slog kvinnan i bakhuvudet samtidigt som han sa något i stil med att ”du kommer inte levande härifrån”.

Annons

”Situationen bör bedömas i ett sammanhang och även om våldet varit ringa har situationen förefallit mycket allvarlig och skrämmande för målsäganden (kvinnan)” står det i tingsrättens dom som meddelades tidigare i veckan.

”Bristande förmåga”

Mannen åtalades för misshandel och olaga hot. Han har medgett de faktiska omständigheterna, men förnekar brott med motiveringen att han blev provocerad. Tingsrätten konstaterar att mannen hade tid på sig att lugna ner sig mellan våldssituationerna och att han även haft möjlighet att lämna platsen.

”Det finns alltså inget som i rättslig mening kan bedömas som provokation eller förmildrande omständighet. Den enda förklaringen är hans bristande förmåga att kontrollera sina impulser” skriver tingsrätten i domen.

Allvarlig kränkning

Eksjö tingsrätt ansåg således att mannen gjort sig skyldig till såväl misshandel av normalgraden som olaga hot. Straffvärdet motsvarar en månads fängelse, skriver tingsrätten. Men rätten bestämde straffet till villkorlig dom och 120 dagsböter, á 50 kronor det vill säga 6 000 kronor. Påföljdsvalet gjordes med beaktande av att våldet som kvinnan utsattes för var förhållandevis lindrigt, att kvinnan inte fått annat än övergående smärta samt att det inte är fråga om en återfallssituation vad det gäller brott av denna art.

Tingsrätten anser att gärningen inneburit en så allvarlig kränkning av kvinnans integritet att mannen ska betala skadestånd. Skadeståndet på 6 000 kronor inkluderar även ersättning för sveda och värk samt psykiskt lidande.