Ett program för arbetet mot våldsbejakande extremism ska tas fram under hösten och en handlingsplan kommer att utarbetas. Detta ska ske inom Socialnämnden tillsammans med Höglandets räddningstjänst.

Det finns tre stora extremisttyper; Vänster- och högerextremism samt islamistisk radikalisering. Ordförande i Socialnämnden, Anders Karlgren (M), säger att den största är högerextremism men att man arbetar med att kartlägga alla tre.

Vidare på mötet diskuterade nämnden också Äldreveckan, som ska äga rum under vecka 44, nu för tredje gången. Ett schema för veckan med bland annat föredrag och aktiviteter av olika slag, med en avslutande mässa på Pigalle, håller på att tas fram.

Fortsatt budgetunderskott

Annons

Budgeten har nu stabiliserats sedan föregående år och förväntas få ett underskott om sex miljoner kronor. På grund av högre personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten och hemsjukvård finns det ett underskott.

Även de ökade kostnaderna inom kommunen för personlig assistans Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bidrar. Detta beror på att personer som förut fått assistans nu väntar på en slutlig prövning.

— Vi på kommunen säkerställer fortfarande personlig assistans, försäkrar Karlgren och säger att kommunen enbart påverkas genom att man får stå för kostnaderna.

Belastning under kontroll

Jon Rydholm, tillförordnad förvaltningschef under semesterperiod, rapporterade om sommaren, som enligt Karlgren och Erik Wågman (S) har gått förvånansvärt bra.

Somliga korttidsplatser står tomma och belastningen är under kontroll, det finns inte heller någon kö till kommunens särskilda boenden.

Belastningen på vårdcentralen är stor men kommunen ser helst att det är dit patienter vänder sig.