Perspektiv

Eftersom besparingen ska göras på närproducerat kött, innebär det att betesmarker får tas ur drift, och övergår då till förbuskning eller skog. Det betyder att delar av det vackra öppna landskapet i Vetlanda kommun försvinner.

Att inte unna våra äldre riktig mat är svagt. Många har arbetat hårt under livet, och är värda en bra matkvalitet.

Ett sätt att spara pengar på maten, vore att byta ut den ekologiska mjölken mot konventionell mjölk. Näringsmässigt går det inte att mäta fram någon skillnad. Några övriga mätbara skillnader går inte att hitta. Färgen och smaken är densamma.

I Vetlanda kommun finns cirka 30 konventionella mjölkproducenter, och det finns tre ekologiska. Om kommunen vill leva upp till att köpa närproducerad mjölk och gynna miljön bör konventionell mjölk köpas.

SLU Sveriges lantbruksuniversitet är tveksam till om det finns någon miljönytta med ekologiskt lantbruk.

En bonde