Det var under våren som enkätundersökningen genomfördes. Användare och utförare fick tycka till om väntjänsten. Resultatet visar att användarna är positiva till tjänsten.

Utförarna, som är över 100 personer i hela kommunen, vill hjälpa till då och då, men inte binda upp sig och ha möjligheten att tacka nej.

Resultatet av enkäten visar också att det finns behov av att utöka telefontiden för att boka väntjänsten.

– Vi kom fram till det vi redan visste, att det har varit svårt att boka väntjänsten. De har bokat via telefontiden som har varit öppet under en timme en gång i veckan.  Nu ska man utöka telefontiderna, samtidigt som man ska kunna boka via e-tjänst. Det finns i Eksjö, Mariannelund och Ingatorp, berättar Marie-Louise Gunnarsson (M), ordförande i socialnämnden.

Väntjänster kan till exempel innebära tjänster som att följa med på ett läkarbesök, handla eller promenera.

– Brukaren kan på det här sättet få lite mer stimulans, tillägger Gunnarsson.