I slutet av december beslutade regeringen om en satsning på avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass. Socialstyrelsen har fått 300 miljoner kronor för 2018 till satsningen.

Syftet med satsningen är att jämna ut ojämlikheten och ojämnheten i fråga om barns simkunnighet.

Det är konstaterat att det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma. Statsbidraget ska hjälpa förskoleeleverna att avgiftsfritt få god vattenvana och därmed bättre förutsättningar att ta del i simundervisningen i skolan.

Ydres andel av statsbidraget uppgår till 84 000 kronor, beräknat utifrån antalet barn i förskoleklass.

Annons

De pengarna ämnar barn- och utbildningsförvaltningen använda till 20 simundervisningstillfällen för sexåringarna i Tranås simhall samt lika många bussresor tur och retur simhallen.

Stora skillnader

Förvaltningen har också under höstterminen kartlagt simkunnigheten bland elever i årskurs 3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9.

I årskurs 3 har eleverna två tillfällen i simhall med lek och övningar. Det visar sig att 35 procent av tredjeklassarna i Ydreskolan och Hestraskolan kan simma bra och att lika stor andel inte kan simma alls. resten av barnen i trean kan simma lite.

Eleverna i årskurs 4–6 har två tillfällen i simhall för undervisning och simprov. För att få godkänd simkunnighet krävs att de kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Detta klarar 90 procent av eleverna i de här årskurserna.

Var tionde kan inte

Eleverna i årskurs 7–9 ska utöver kraven som tidigare ställts också klara flera olika simsätt för att bli godkända. 89 procent av de 114 eleverna är godkända efter två tillfällen i simhall för undervisning och simprov.

Andelen simkunniga ökar uppenbarligen inte efter att barnen blivit tonåringar. Efter årskurs 6 förblir 10 till 11 procent av Ydreungdomarna icke simkunniga, enligt kartläggningen.

Kommunens kostnad för simundervisningen för eleverna i årskurs 1 till 9 beräknas till cirka 26 000 kronor per läsår med bussresor och inträde till simhallen.