Stölden av de fem burkarna stesolid skedde i början av januari i år i bostaden hemma hos en brukare. Just att det åtalade i sin egenskap av vårdare stulit från en brukare gör att åklagaren menar att brottet ska klassas som grov stöld.

”Brottet bör bedömas som grov stöld eftersom (den åtalade) genom att ha missbrukat sin förtroendeställning såsom anlitad vårdare fått tillgång till (brukarens) bostad och där stulit narkotikaklassad medicin”, står det formulerat i åtalet.

Erkänner brott

Den åtalade har erkänt brott. Det finns ett vittne som känner till hur många burkar stesolid det fanns i bostaden vid den aktuella tidpunkten då de försvann. Den personen ska höras under rättegången.

Åtalet omfattar också ett ringa narkotikabrott, eget bruk. Även detta är erkänt.

Att den nu åtalade använt preparat som innehöll de narkotiska ämnena oxa-, norda- och temazepam uppdagades några dagar efter det datum då stesolidburkarna försvann från brukaren. Men det är än så länge oklart om det finns något samband mellan brotten, det vill säga om vårdaren självt använt av medicinen som stulits.