Som bekant genomförs en omorganisation gällande vårdcentralen i Österbymo.

Det innebär att vårdcentralerna i Österbymo (med 17 medarbetare och totalt cirka 3 500 listade patienter), och Kisa (35 medarbetare och närmare 9 300 patienter) ska slås samman under en ledning.

Rolf Östlund, chef för närsjukvården i centrala Östergötland, har tidigare hävdat att en av anledningarna till förändringen är att det finns stora bemanningsproblem i Kisa och Österbymo och att man med en gemensam styrning kan driva och nyttja resurserna på ett effektivare sätt.

Efter nyår är det slut med hyrläkare i Östergötland. För Österbymo gäller dock ett undantag gällande hyrläkare under det första halvåret 2017.

Oron bland kommuninnevånare och i Ydre kommunhus är stor gällande framtiden för vårdcentralen i Österbymo.

Kommunledningen skickade bland annat en stark skrivelse till Region Östergötland.

Och så sent som i onsdags träffade representanter för Ydre kommun den högsta ledningen för Region Östergötland för att diskutera frågan.

Ydre klargjorde då återigen sin oro för vårdcentralens framtid och tog även upp Ydres speciella läge med närheten till Tranås och Eksjö men samtidigt tillhörande Östergötland. Enligt kommunchefen Pär Fransson har man nu en bra dialog på många olika nivåer, inte minst politiskt.

Annons

– Vi har en bra dialog med regionen och känner att de lyssnar på oss. Detta här är en väldigt, väldigt viktig fråga som inte får gå fel. Det är den för närvarande högst prioriterade frågan för oss i Ydre kommun, säger kommunchefen Pär Fransson.

Från centralt håll kan även Elisabeth Liljekvist, primärvårdschef, ge en del lugnande besked. Exempelvis kommer vårdcentralen även i fortsättningen hållas öppen fem dagar i veckan även om läkarnärvaron kanske inte blir daglig.

– Vårdcentralsverksamheten ska vara kvar i Ydre, slår hon fast

Elisabeth Liljekvist menar dock att beroendet av hyrläkare inte är hållbart i längden och har tvingat fram en ny lösning.

Man tittar på framtiden och menar att mobila team i samverkan med kommunen har en viktig roll att fylla exempelvis när det handlar om multisjuka patienter inom äldreomsorgen

– I framtidsplanen ser vi Kisa och Österbymo som en vårdcentral på två orter, menar Elisabeth Liljekvist.

Pär Fransson menar att två läkare fortfarande ska finnas i Österbymo men att det därmed inte nödvändigtvis handlar om en daglig närvaro. Det kan exempelvis innebära att planerade läkarbesök styrs till vissa dagar.

– Det är fortsatt en tvåläkarstation. Inget händer väl direkt utan det här är ett långsiktigt arbete. Det har med behov att göra, finns det ett behov av en vårdcentral fyra dagar i veckan kanske det blir fyra dagar, säger Pär Fransson.

Nyligen hoppade Camilla Lindberg av tjänsten som verksamhetschef för Kisa respektive Österbymo vårdcentral.

– Vi kommer att starta en vanlig rekrytering till tjänsten men någon tillförordnad är ännu inte utsedd och vi håller på med det även om det nog kommer att ta ett tag. Camilla Lindberg avsade sig ansvaret för uppdraget men kommer ju att arbeta kvar, förklarar Elisabeth Liljekvist.