Hur många vårdplatser det rör sig om och när beslut fattas i ärendet vill Karsten Offenbartl inte lämna några uppgifter om. Han är kirurg och överläkare som också vid nyår blir verksamhetschef för den nya regionövergripande kirurgkliniken.

Offenbartl betraktar utredningen som arbetsmaterial, när den blir offentlig kan han inte säga.

— Det finns en konsekvensanalys gjord och den har kommit så långt att det förs en diskussion med verksamhetsområdets ledning runt eventuell vårdplatsreduktion, säger han.

Utnyttjas bättre

Men i vilken omfattning är alltså inte offentligt. Inte heller kan han delge i vilket tempo neddragningarna kan komma att ske. Det finns inga datum satta säger han.

Annons

I grunden är det ett politiskt uppdrag att se över nyttjandet av vårdplatser inom kirurgisk vård. Det sker enligt Offenbartl löpande för länet. Just den här utredningen exkluderar länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Fattas beslut om neddragning av antalet vårdplatser så är det i Eksjö och Värnamo som beslutet kommer att verkställas.

— Direktivet är att arbeta med en ideal beläggning på i genomsnitt 85 till 90 procent för vårdplatserna, säger han.

Spara pengar

Man eftersträvar en kostnadseffektiv vård.

— Det är ingen speciell kirurgi eller patientgrupp det handlar om. Jag kan säga att det inte har med innehållet i verksamheten att göra. Den interna omfördelningen har vi redan gjort under de senaste två, tre åren.

Det är för att spara pengar utredningen görs. Enligt honom har Region Jönköpings kirurgklinik fler vårdplatser än vad andra sjukhus i Sverige har.

Har personal

Det är inte personalbrist som driver fram förändringen. Karsten Offenbartls bedömning är att kirurgkliniken har bra bemanning och rätt kompetens.

I media uppmärksammas annars just nu mycket bristen på sjuksköterskor vid ett stort antal sjukhus i landet.

Hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig har tidigare i år redogjort för att Region Jönköpings län reducerar antalet vårdplatser med hundra stycken. I våras stängde femtio platser på olika medicinska avdelningar, bland annat en avdelning på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Han sa i samma intervju att femtio platser skulle försvinna inom kirurgin.

Läs även: Läkare vill centralisera cancersjukvård

Läs även: Sparkrav på sjukhusen

Läs även: Vårdförbundet slår larm: ”Det är tufft”

Läs även: Framtidens vård byggs upp