Ydrebon Jan-Anders Bergquist skickade för ett par veckor sedan in ett erbjudande till kommunstyrelsen om att köpa fastigheten Ydre värdshus vid torget i Österbymo.

Han förklarade sitt erbjudande med att han vid det här laget var minst sagt frustrerad över att huset mitt i centralorten inte utnyttjas bättre. Hans ambition var, deklarerade han, att starta en verksamhet med restaurang och hotell i fastigheten igen.

För att så snart som möjligt kunna sätta sina planer i verket önskade han ett snabbt svar. Om kommunstyrelsen gav honom ett bra pris var han beredd att slå till direkt.

Ingen försäljning

Kommunstyrelsen hade uppe köperbjudandet vid måndagens sammanträde. Svaret blev ungefär: tack för erbjudandet – men nej tack.

Därmed blir fastigheten kvar i kommunens ägo.

Kommunstyrelsens beslutade att följa den plan som redan finns för fastigheten. Det är sedan ett år beslutat att samhällets pizzeria ska erbjudas att flytta in i värdshusets restaurangdel och så får det bli, bestämde kommunstyrelsen.

I samma ks-beslut från maj 2017 står att värdshusets rumsdel ska bjudas ut som arrende.

Snart fixat

Rummen rustades upp för att fungera för HVB-verksamheten som tidigare bedrevs där och anses vara möjliga att hyra ut efter mindre kompletteringar. Därtill måste rummen skiljas från restaurangen vilket beräknas kosta cirka 100 000 kronor.

Annons

Renoveringen av restaurangen har inte startat än. Den renoverades visserligen för att fungera för HVB-boendet men ytterligare åtgärder för cirka 200 000 kronor behövs. Detta för att köket och lokalen ska passa den nya hyresgästens verksamhet.

Förhandlingarna med den tänkta nya hyresgästen inleddes i mars i år. Det informerades kommunstyrelsen om innan beslutet togs kring Bergquists intresseanmälan.

Arrendet för boendedelen kommer att annonseras ut inom kort, som det verkar. Underlaget är i vart fall redan framtaget.