Sommarens värmebölja gjorde att det även blev mycket pollen i de östra delarna av Sverige. Men i Väst- och Sydsverige blev det måttligt med pollen och prognosen är i stället att den stora pollenexplosionen sker under 2019, rapporter SR Göteborg,

– Det gjorde att björkarna inte tröttade ut sig. Tillsammans med sommarens värme gör det att det nog blir en av de värsta säsongerna sedan vi började mäta för 45 år sedan, säger Åslög Dahl, forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Enligt beräkningar är det troligt att den värsta pollenperioden blir från mitten april till början av maj. Han uppmanar icke-allergiker att visa förståelse under den perioden.

– Man kan tänka på att barn, elever eller anställda med allergi inte kan förväntas fungera på topp. Det får man ha förståelse för, säger Åslög Dahl.