LÄS MER: Efter vindkraftsbeslutet – Vattenfall tänker överklaga

LÄS MER: Nej till Vindkraftspark Bruzaholm

LÄS MER: Marken kan användas till vindkraft - fullmäktige tillstyrker ansökan

Det var i början av september som Miljöprövningsdelegationen beslutade att avslå Vattenfalls ansökan om tillstånd för en vindkraftspark norr om Bruzaholm. När tidningen nådde Linda Broman, projektledare för Vattenfall, för en kommentar sa hon att de skulle lämna in en överklagan till Mark- och miljödomstolen.

I fredags lämnade Vattenfall in sitt överklagande. Där yrkar de på att Mark- och miljödomstolen ska upphäva Länsstyrelsen i Östergötlands beslut för att i stället meddela tillstånd enligt deras ansökan och de eventuella justeringar som kommer att preciseras senare.

Annons

I överklagandet skriver även Vattenfall att de vill ha en utökad tid, på åtta veckor, för att få utveckla sina grunder och lämna in eventuella justeringar av tidigare yrkande.

Anledningen till att Vattenfall vill ha utökad tid, enligt överklagandet, är att de har en hög arbetsbelastning och att de är i behov av analyser och efterföljande utredningar.

Det är Mark- och miljödomstolen som ska besluta om tiden för överklagandet kan förlängas för Vattenfall. Önskemålet från Vattenfall är att förlänga tiden till den 23 november.