— Vi följer utvecklingen noga. Det vi vill ha just nu är uppehållsväder, säger Lars-Göran Andersson, räddningschef i Sävsjö kommun.

— Senaste nederbörden har medfört att vattennivån i ån stigit ytterligare. Om det fortsätter att regna eller snöa kan det bli nödvändig att vidta åtgärder för att förhindra att enskilda fastigheter drabbas av översvämning.

Räddningstjänsten kontrollerar återkommande vattennivån i Vrigstadån och har i sin övningsverksamhet för dagen fokus på att bygga vattenbarriärer.

Annons

Det har varit översvämningar i ån vid minst två tillfällen under 2000-talet, så det finns inom räddningstjänsten kunskap och erfarenhet om hur man ska agera om läget förvärras.

— Det är som sagt inte första gången det här händer. Senaste översvämningen var 2007, så det är ett återkommande bekymmer med höga vattennivåer i Vrigstadån, säger Lars-Göran Andersson.

Så sent som i höstas var grundvattennivån oroväckande låg i hela Jönköpings län. Senaste månaderna har dock en riklig nederbörd medfört att grundvattnet åter stigit. De små magasinen i länet är nu fyllda. Men det finns fortfarande stora magasin bland annat på Höglandet som inte är uppe på önskvärd nivå.

— Nederbörden har varit mycket kraftig senaste tiden. Det är förstås bra för grundvattnet. Små och stora magasin har fått välbehövlig påfyllning, säger Bernhard Jaldemark, enhetschef på länsstyrelsens vattenenhet.

— Det som nu skulle behövas är att det blir kyla och snö, så att uppnådda grundvattennivåer bibehålls samtidigt som översvämningar undviks. Det vore med andra ord välkommet med normalt januariväder.