Arter som inte ursprungligen hör hemma i ett område kan bli invasiva och ett hot mot den biologiska mångfalden. När invasiva främmande växter väl slagit rot så sprider de sig snabbt på egen hand, är svåra att bli av med och kan konkurrera ut de inhemska arterna.

För att förhindra att invasiva växter kommer in och sprids i EU har en rad arter förbjudits. I Sverige finns i dag sju växter som är EU-listade*, vilket innebär att det är förbjudet att sälja, importera, byta, odla och transportera dem.

Naturvårdsverket vill skapa en nationell lista för Sverige för att få kontroll över flera växter, skriver TT.

– Än så länge kan vi ge råd om olämpliga arter, men man har ett helt annat verktyg om det fanns en förteckning under en förordning och man kan ålägga folk att ta bort saker, säger Henrik Lange, ansvarig handläggare för invasiva främmande arter på Naturvårdsverket, till TT.

Den nationella listan blir troligtvis färdig i slutet av 2020, och enligt TT kan den komma att innehålla förbud mot vissa arter. En art som är en toppkandidat att förbjudas är parkslide, en inplanterad växt från Asien som är i stort sett omöjlig att bli av med.

Naturvårdsverket avråder även från att plantera exempelvis lupin, syren, vresros, bambu, häggmispel och oxbär. De är svåra att kontrollera och sprider sig på andra arters bekostnad.

– Bambu kommer att bli ett problem och i södra Sverige avråder jag från att plantera det, säger Henrik Lange.

Annons

Fotnot: *Totalt 49 arter (växter och djur) är i dagsläget EU-listade, men flera av dem bedöms inte kunna överleva långsiktigt i den svenska naturen eller anses inte kunna bli invasiva i vårt klimat. Förbuden gäller dock i Sverige för alla EU-listade arter, uppger Naturvårdsverket.

EU-listade arter i Sverige

Sedan 2015 finns en EU-förordning för att hindra att invasiva främmande arter kommer in i E..

EU-listade arter i Sverige

Sedan 2015 finns en EU-förordning för att hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU.

Nedan följer EU-listade invasiva främmande växtarter som redan finns i naturen i Sverige:

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Kabomba (Cabomba caroliniana)

Sidenört (Asclepias syriaca)

Smal vattenpest (Elodea nuttalli)

Tromsöloka (Heracleum persicum)

Källa: Naturvårdsverket

EU