På måndagen upptäcktes att en byggarbetsplats i Hestra utsatts för stöld. Två baracker och två verktygscontainrar var uppbrutna och ur dem hade diverse verktyg och maskiner till ett värde av cirka 200 000 kronor stulits.

Polis har varit på plats och utfört brottsplatsundersökning. En del spår har kunnat säkras.

En liknande stöld skedde i Tranås, också under helgen. Där bröts verktygsvagnar upp och verktyg samt maskiner stals från höghusbygget i Hamnparken. Även där uppgår värdet av det stulna till cirka 200 000 kronor.

För närvarande går det inte att få fram mer detaljer kring hur ärendet avancerat än att en förundersökning har inletts och att polisen misstänker ett samband mellan de båda stölderna. Detta med tanke på tillvägagångssätt, närheten mellan brottsplatserna och typen av gods förövarna varit inriktade på att stjäla.