Det är viktigt att snabbt kunna ta sig till och från Vetlanda. Både som pendlare men också för att locka arbetskraft till kommunen och dess företag. I förlängningen handlar det om att från Korsberga kunna ta sig vidare till Växjö som har flygplats. Via Nässjö åker man vidare till Jönköping och Göteborg, flygplatser finns på båda orterna. Och via Eksjö går vägen vidare till Stockholm.

Jobbar stenhårt

Vetlanda kommun hamnar i Svenskt Näringslivs senaste ranking långt ner när det gäller kommunikationerna till och från centralorten. Vetlanda hamnar på plats 206 och är varken bättre eller sämre än förra året.

Nu förslår dock Trafikverket att samtliga länsvägar där det råder 90 som hastighetsgräns ska sänkas till 80. För att garantera säkerheten.

— Kommunikationerna lyfts fram som en ännu viktigare fråga när det är allt svårt att rekrytera. Här behöver vi få till förbättringar och vi jobbar stenhårt med den frågan, säger kommunchef Magnus Färjhage.

Annons

Vetlanda kommun kommer att göra allt för att hastigheten inte ska sänkas från 90 till 80.

— Trafikverket vill rädda människoliv men jag tror tyvärr inte det är rätt åtgärd att sänka hastigheten på dessa vägar.

Inte rimligt

Färjhage tycker inte det finns någon rimlig proportion på de insatser som görs på vägarna mot exempelvis de pengar som läggs på att förebygga suicid.

— Sedan har vi järnvägstrafiken. Vi vill att järnvägen rustas upp och på sikt blir elektrifierad, för att få samma trafikering som de andra järnvägsnäten och inte ha särlösningar, säger Magnus Färjhage.

— Vi har långa avstånd från Vetlanda till olika målpunkter. Vi tycker att vi ska ha säkra vägar och att vägarna ska utvecklas och göras säkrare, istället för att sänka hastigheten, säger Gunnar Elmeke, teknisk chef på kommunen.

— Det handlar om att göra kommunen attraktiv, att kunna komma till och från kommunen på ett enkelt och snabbt sätt.