Det anser Viktor Karlsson, ordförande för Sverigedemokraterna i Nässjö, i en replik till moderaten Urban Perssons kritik mot att SD vill krympa fullmäktige.

— Vi i Sverigedemokraterna är väldigt måna om den demokrati vi har i Sverige. Vi ser det också som mycket positivt att allmänhetens frågestund, öppna sammanträden och fullmäktigeberedningar finns i Nässjö kommun. Vi har dessutom alltid varit positiva till förslaget om att ha öppna nämndssammanträden för allmänheten. Det är ju för övrigt något som bland andra Moderaterna i Nässjö motsatt sig, säger Viktor Karlsson.

M ville ha stängt

Annons

— För att vara extra tydlig med det sista påståendet, att Moderaterna i Nässjö röstade emot förslaget om öppna nämndssammanträden för allmänheten, så finns det att utläsa i kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från den 29 oktober 2015. Där går att läsa i bilaga åtta vilka som stött motionen samt vilka som sade nej till motionen. Av bilagan framgår även att Urban Persson inte var tjänstgörande vid detta möte, men att samtliga moderater i kommunfullmäktige yrkade på att avslå motionen.

Finns i protokoll

Viktor Karlsson vill också bemöta Urban Perssons kritik gällande att Viktor Karlsson hade fel i uppgiften om antalet röstberättigade i Nässjö kommun.

— Urban Persson anklagar mig för att vara dåligt påläst gällande antalet röstberättigade i Nässjö kommun. Den informationen jag har erhållit är via en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret som upprättades i samband med Sigvard Karlssons motion om valkretsindelningen. Den finns i kommunens diarium på webben med diarienummer 2017-114 och beteckningen "ändrad valkretsindelning Nässjö kommun datum 2017-04-19".

"Obefogat påhopp"

Viktor Karlsson tycker att "i och med att det är en skrivelse från kommunledningskontoret i Nässjö kommun så får man anta att den är korrekt".

— Om inte så är det ett fel av ansvarig på kommunen. Jag anser att det är ett obefogat påhopp från Urban Perssons sida att anklaga mig för att vara dåligt påläst, slutar han.