Kent Andersson har i produktionsrapporter kunnat läsa av att tömningen av brevlådan vid Ica skett i god ordning och att breven också gått iväg som de ska. Lådan vid Ica har tömts två gånger om dagen, som den ska, uppger han.

— Vi hade givetvis viss störning i förra veckan till följd av kyla och kraftigt snöfall, men det var mest österut, vid ostkusten, som vi hade problem när det gäller vårt område, säger han. Här i Nässjö hade vi inga bekymmer.

Det svar som kunden fått från Postnords telefonväxel är nog lite "generellt" som Kent Andersson uttrycker det.

— Det är många steg i turordningen för ett brev att ta sig från Nässjö till exempelvis Swedbank i Stockholm.

Brevet går till en storterminal i Stockholmsområdet, där det också var kraftigt snöfall i förra veckan, omständigheter som kan ha försenat postgången till exempelvis bankerna.

— Sedan tar det ju några dagar för girot att hantera räkningarna också innan pengarna dras från kontot. Det är svårt att härleda var förseningen uppstått, men vi har gjort vad vi ska i Nässjö i alla fall, säger han.