— Vi har inte fått några klagomål från leverantör. Tvärtom, det går jättebra och Bring är jättenöjda, säger Björn Ross, platschef Herenco distribution när han får höra om klagomålen från privatpersoner och företag i Eksjö.

Enligt honom kom det en del klagomål i början, men de rörde sig om tidningsutdelningen. Numera har dock de rutinerna satt sig, menar Björn Ross.

Att det skulle vara stora problem med B-posten är inte en bild han känner igen.

Klaga till Bring

För att klagomålen ska få effekt är det dock viktigt att de kommer till Brings kännedom, poängterar Björn Ross.

I första hand ska reklamationer göras till Bring Citymail, via telefon eller e-post till deras kund- eller mottagarservice beroende på vilken kategori man tillhör. Detta gäller både utebliven post och post som hamnat fel.

Annons

Om du fått någon annans post kan de felutdelade försändelserna sedan läggas i Herenco Distributions brevlåda vid lastkajen invid Nybrogatan 8.

Visst medför detta extra besvär för den enskilde, men det är inte lämpligt att behålla eller slänga andras post. Och Bring vill ha koll på missarna.

”Säg till”

Andreas Werdenskog är Herenco distributions förstabud i Eksjö. Han betonar också att det är viktigt att kunder och mottagare hör av sig om något blivit fel.

— Dra er inte för att reklamera om något inte fungerar. Vi vill bli bättre, säger han.

Som ny distributör har Herenco distribution fått kartlägga var alla brevlådor och -inkast finns till de olika adresserna och mottagarna. Det har inte alltid varit så enkelt.

— Att brevlådor och brevinkast har tydliga namnuppgifter och är placerade så att de går att hitta underlättar budens arbete, säger Andreas Werdenskog.

Vid det här laget har åtskilliga tusentals försändelser nått rätt mottagare, men visst blir det fel ändå ibland. Det förnekar ingen av dem.