Händelsen har resulterat i en lex Sarah-anmälan, vilket görs vid misstanke om ett missförhållande inom någon av socialtjänstens verksamheter.

Av hänsyn till brukarna vill socialchef Mikael Fornander inte gå in på några detaljer. Den enda information tidningen kan få om händelseförloppet är det som står i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I den står det att det finns misstanke om otillbörligt och gränsöverskridande beteende av personal.

— Vi ser allvarligt på den information vi har fått från en av socialtjänstens verksamheter, säger Fornander.

Kan polisanmälas

Nu genomförs en lex Sarah-utredning av händelsen. Rutinmässigt övervägs alltid om en polisanmälan ska göras.

Annons

— Vi följer de lagar och regler som gäller vid en sådan här händelse. När lex Sarah-utredningen är klar skickar vi den till IVO.

Under arbetets gång konsulteras både IVO och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

— Enskilda ärenden kan också bli föremål för insatser av socialtjänsten. Det hanteras i så fall av myndighetsenheten.

— Om det framkommer att brukare kan ha farit illa måste vi naturligtvis hjälpa dem, fortsätter Fornander.

Han påpekar att det primära syftet med lex Sarah är att höja kvaliteten inom vården. Socialchefen betonar också att ingen är dömd ännu.

Den person som enligt anmälan är misstänkt för missförhållanden jobbar inte längre kvar inom Aneby kommun. Vederbörande har självmant lämnat sin tjänst.