DET VAR i december då mamman till flickorna ringde polisen och varnade för mannens intentioner.

Familjen skulle utvisas till ett afrikanskt land, där de också kommer ifrån, och i samband med det ska pappan ha börjat förbereda flickornas omskärelse.

Mannen, som är i 40-årsåldern, säger att han var tvungen att planera för ingreppet eftersom hans släkt tvingade honom och att han ”kunde råka illa ut annars”, enligt Blekinge Läns Tidning (2/1).

Tingsrätten höll dock med åklagaren Lena-Marie Bergström, som under rättegången förra veckan sa att det inte går att åberopa nöd om det innebär skada för tredje part (i det här fallet flickorna).

DOMEN ÄR ovanlig eftersom det är få personer i Sverige som har blivit dömda för liknande brott. Dessutom handlar det om planerande av brottet, inte utförande.

Enligt SVT har det tidigare bara funnits två fällande domar som har lett till fängelse, båda år 2006, sedan könsstympning av flickor blev olagligt 1982.

Enligt SVT uppskattar Socialstyrelsen att det finns cirka 40 000 personer av kvinnligt kön i Sverige som är könsstympade. 7 000 av dessa är ännu bara flickor.

Många blir tyvärr utsatta för övergreppet vid tillfälliga vistelser i föräldrarnas hemland, som när familjen åker på "semester".

Annons

Enligt svensk lag är det olagligt att genomföra ingreppet även utomlands, oavsett om det är lagligt i det land där könsstympningen äger rum.

FÖRRA VECKAN skrev jag en text om hederskultur.

Könsstympning räknas som ett av det mest extrema uttrycken för hederskulturen även om långt ifrån alla som lever under hedersförtryck är könsstympade.

Att få underlivet omskuret är ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet och i förlängningen även hennes "anständighet", vilket är själva grunden i en hederskultur.

De kvinnor som inte är omskurna i de länder där seden förekommer kan få det svårt att hitta en man eller bevisa att de är oskulder.

Det som gör det svårare att motarbeta könstympning är att den dessutom är omringad av okunskap och fördomar som har ärvts i generationer. Till exempel finns det en del som tror att de kvinnor som inte är könsstympade blir "översexuella".

Men i verkligheten kan könsstympning leda till komplikationer så som smärta i samband med sex och i samband med att man kissar samt sår, ärrbildning och eventuella infektioner.

DET IDEALA vore att ingen kvinna någonsin utsattes för könsstympning. I andra hand skulle det vara att alla de personer som är skyldiga till könsstympning på flickor kunde dömas.

Mörkertalet om hur många som har drabbats eller om hur många som planerar att utföra ingreppet på sitt barn är troligtvist stort.

Samtidigt är det viktigare att arbeta proaktivt.

Här har vård- och skolpersonal ett stort ansvar i att upptäcka fall av flickor som har blivit könsstympande eller som befinner sig i riskzonen. Beroende på ens yrke har man också skyldighet att anmäla.

Fler samtal behövs mellan till exempel vårdpersonal och samhällsgrupper där seden är utbredd och då både om den svenska lagen och framförallt om riskerna med övergreppen.