VÅRDEN är väljarnas viktigaste fråga, enligt Novus junimätning.

Det tar politikerna i beaktande. Jonas Sjöstedt (V) fyllde halva sitt Almedalstal med ett messianskt snack om behovet av "god och jämlik" vård.

Enligt honom har vården i dag två stora problem: högern och marknaden. God vård kan inte existera på en öppen marknad.

DÄRFÖR vill Vänsterpartiet stoppa all sorts privat verksamhet inom vården och hela välfärdssektorn.

Men för all vinstbegränsning i världen, kan partiet inte presentera en enda vettig tanke om hur den offentliga vården ska överta de patientvolymer som de privata alternativen i nuläget hanterar.

Det är för att det inte låter sig göras. De privata vårdföretagen är oumbärliga.

Enligt branschorganisationen Vårdföretagarna gjordes år 2015 nästan 19 miljoner besök hos privata vårdgivare, enbart inom primärvården.

Annons

När man hör Sjöstedt förbanna de privata vårdföretagen undrar man om han menar att dessa 19 miljoner besök är vedervärdiga och ofrivilliga.

EXTRA klurigt blir det när det visar sig att de som besöker privat drivna vårdcentraler är mer nöjda än de som besöker offentligt drivna vårdcentraler.

Det konstaterar Vårdföretagarna och Almega i en ny utgåva av den årliga sammanställningen "Patienttoppen" som bygger på SKL:s statistik. Bland de vårdcentraler med högst patientupplevd kvalitet är tre av fyra privata.

På punkt efter punkt får de privata vårdcentralerna högre betyg än de offentliga. Störst skillnad i tillfredsställelse gäller kontinuiteten.

Medan 46 procent av patienterna får träffa samma sjuksköterska eller läkare inom landstingens primärvård får 61 procent av patienterna inom den privata primärvården göra det.

Det kan ge en bättre arbetsmiljö för personalen, men framförallt är det bättre för patienten. Vårdvalet har gjort att fler människor slipper den stress, förvirring och irritation som hög personalomsättning innebär.

VÄNSTERPARTIETS grundprincip är en god och jämlik vård. Det är en ädel ambition.

Med tanke på partiets tunnelseende i vinstfrågan borde de döpa om sig till Vinstpartiet, för någon god vård kommer inte ur deras politik.

Det gör det däremot på landets privata vårdcentraler.