För två veckor sedan skrev tidningen om att Eksjö kommuns skolskjutsreglemente har reviderats och ska godkännas av kommunfullmäktige. Förra veckan var ärendet uppe hos kommunstyrelsen som hade en del synpunkter.

Reglementet föreslås gälla från och med läsåret 2018/2019.

I reglementet framgår det att det inte är möjligt med kompisåkning. Vilket innebär att personen som är beviljad skolskjuts kan ta med sig en kompis med på bussen, i mån av plats.

— Nu har vi en mellanperiod inför att vi ska gå in i en ny upphandling när det gäller skolskjutsar för 2019. När vi går in i den nya upphandlingen är kompisåkning något vi vill belysa och som är viktigt att kunna erbjuda, säger Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

Annons

— Därför återremitterade vi ärendet nu för att se om vi kan hitta en temporär lösning fram till att den nya upphandlingen är gjord.

Tillfällig lösning

Lösningar som diskuteras är tekniska hjälpmedel, som till exempel appar, som ska användas för att kunna erbjuda kompisåkning. Att kunna meddela vilka barn som åker med bussen är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv.

— Det en sak som man behöver belysa redan i upphandlingen. Därför tittar vi på om vi kan göra någon tillfällig lösning och undersöka innan vi tar beslut om det föreslaga skolskjutsreglementet, säger Annelie Hägg.

Lediga platser

Varför är det viktigt att kunna erbjuda kompisåkning?

— Vi har mycket landsbygd i vår kommun. Jag tror att det är oerhört viktigt att någon gång faktiskt kunna ta med sig en kompis hem på fritiden. Även för barn som bor på landsbygden, men det är oftast svårare när man åker skolskjuts. Det ska i så fall finnas lediga platser på bussen.

— Finns den här möjligheten, i mån av plats, så tycker jag att det är oerhört viktigt att den möjligheten kan tillgodoses. Vi får se vad den vidare utredningen visar, säger Hägg.

LÄS MER: Nu ska det bli tydligare regler kring skolskjuts