Vänsterpartiet i Sävsjö vill se kortare arbetsdagar inom äldreomsorgen. Det framgår i en motion som ordförande Kristina Jönsson (V) lämnat in till kommunen.

Motiveringen är att det förekommer tung arbetsbelastning inom äldreomsorgen, samt att det är svårt att rekrytera ny personal till en tjänst med tuffa arbetstider och hög sjukfrånvaro.

Annons

En kortare arbetsdag, sex timmar istället för åtta, skulle enligt Vänsterpartiet innebära större möjlighet för återhämtning och rekreation för de anställda och göra det lättare att få ihop livspusslet utanför arbetet ”vilket ger minska stress och även minskar risken för sjukfrånvaro”.

Oförändrad lön

Grundtanken är att äldreomsorgspersonal ska få arbetstidsförkortning, men med oförändrad lön. Det innebär, enligt partiets motion, att ”äldreomsorgen i Sävsjö kommun skulle upplevas som en mer attraktiv arbetsplats, dit fler skulle välja att söka sig”.

Vad en arbetstidsförkortning med oförändrad lön skulle innebära rent ekonomiskt för kommunen framgår inte av motionen. Men Vänsterpartiet föreslår att man genomför en testperiod där en begränsad del av äldreomsorgen får arbetstidsförkortning under ett år.

”Efter provperioden kan ställning tas till huruvida arbetstidsförkortning skulle kunna genomföras i större skala”, skriver Kristina Jönsson i motionen.