Att det finns ett kraftigt motstånd mot den planerade vindbruksparken i Bordsjö är väl känt. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i april togs beslutet att säja ja till att upplåta mark för 14 vindkraftverk. Det var efter en lång debatt och votering.

Beslutet resulterade i en rad överklaganden till förvaltningsrätten. Boende i området tycker inte att fullmäktige ska tillstyrka vindbruksparken. En av motiveringarna till det är att den mark som är projekterad för vindkraft inte ligger inom det område som i kommunens översiktsplan anges som tåligt för vindbruk.

Aneby kommun menar att beslutet om att tillstyrka vindkraftparken är fattat i laga ordning. I sitt yttrande till förvaltningsrätten anser man att de överklaganden som har kommit in ska avslås.

I yttrandet påpekas det bland annat att området för de planerade 14 verken bedöms vara relativt tåligt för vindkraft och att det finns relativt gynnsamma vindförhållanden.