Det är en röd träbyggnad med loftgång längs innergården och med vårdträdet i centrum som presenteras vid Eksjö kommuns presskonferens på tisdagen.

Gårdsmiljön framhålls och den goda träkänslan som direkt anspelar på det forna huset i kvarteret. Vinnande bidraget har stora likheter med Forssellska gården som brann ned 2015.

Eksjö Gamla stads kännetecken med omsluten bebyggelse och tät samling av hus ger en unik karaktär som Göteborgsföretaget tagit hänsyn till. Vaxblekaregränd kommer fortsatt att vara en gränd och får en passage in mot innergården. Passagen fanns inte där tidigare.

De trånga gatorna behålls och därmed den unika karaktären som enligt Eksjökännare både sätter sin prägel på dagsljuset och ljuden som studsar mellan husen.

Annons

Om innergården blir djupt röd är träfasaden mot Norra Storgatan desto mer ljus i sin kulör. Här återkommer bottenplanets butiker och bostäder på våningen över enligt ritningarna som visas.

Även fasaden mot Arendt Byggmästares gata blir ljus.

Sexton lägenheter får det nya huset, två fler än tidigare.

Kommunalrådet Annelie Hägg (C) berättade att man under förmiddagen beslutade vem som vunnit och strax innan presskonferensen fick arkitekterna beskedet.

Hon framhöll att byggnaden som brann ned var placerad centralt i Gamla Stan och att man som kommun därför var angelägen om att vara med och utforma det framtida huset. Man förvärvade bolaget som ägde fastigheten för knappt femton miljoner kronor.

Malin Svensson, upphandlingsenheten, berättade att vid månadsskiftet oktober/november lämnades arkitekternas förslag in anonymt. Juryn har bestått av kommunalrådet Annelie Hägg, kommundirektör Stefan Elm, Mikael Klaesson samhällsbyggnadschef, Maria Lund vd för Eksjöbostäder AB, byggnadsantikvarie Britt-Marie Börjesgård och kommunarkitekten Lucia Botero, Ingvar Selse, arkitekt.

Kriterier som arkitekterna arbetat efter har varit att en del av vinden ska vara inredd, handel på bottenplan och bostäder på övre plan. Man har värnat den gamla källaren med höga kulturhistoriska värden samt loftgångar som Forssellska gården var utrustad med.

Lertegeltak är en annan detalj. Även beläggningen med kullersten som nu ligger på tomten ska bevaras på innergården.

Det fortsatta arbetet blir nu att projektera och handlägga anbudsförfaranden och någon gång under 2018 räknar Eksjö kommun med att det blir byggstart. Fram till dess är ytan öppen med sitt trädäck.

LÄS MER: Ny byggnad ska tävlas fram