Den så kallade Sjöparken ligger på privat mark, men den är en uppskattad plats bland Ormarydsborna. Flera har sina båtar vid den flytbrygga som samhällsföreningen tog över när kommunen bytte bryggor vid badplatsen.

Under det kommunala projektet En halv miljon idéer, väcktes förslaget att anlägga en ny brygga på platsen. Det blev ett av de två förslagen som vann den lokala omröstningen. Ett nyttjandeavtal har tecknats med markägaren.

Länsstyrelsen beviljade strandskyddsdispens för en brygga, men efter det har förslaget förändrats. Från början var det planerat för en 35 meter lång brygga med plats för cirka 20 småbåtar.

Viljan nu är två kortare bryggor på 16 meter, men bredare så att det går att sitta på dem. Beslutet väntas bli klart i juli, därefter måste kommunen bevilja bygglov.

Så det blir ingen brygga i sommar?

— Jo, men det ska det bli, svarar projektledare Jennifer Cronborn.

Samhällsplaneringsnämnden har gett kontoret möjlighet att bevilja bygglov på delegation, och därefter ska arbetet kunna påbörjas omgående om än i slutet av sommaren.

Projektpengarna räcker även till belysning av delar av den så kallade byarundan. Det arbetet förväntas bli klart under augusti.