När budgeten för 2017 i Region Jönköpings län klubbades igenom i regionfullmäktige förra veckan fick oppositionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet igenom yrkandet att Habiliteringscentrum tillförs två miljoner kronor extra.

Tidningen har vid ett flertal tillfällen under hösten skrivit om bristerna vid övergången från barn- och ungdomshabiliteringen till vuxenhabiliteringen. Viktoria, som har autism och svår adhd, har beskrivit svårigheterna i vardagen och hur hon hamnar mellan stolarna i vårdssystemet.

Vuxna med autism

Marcus Eskdahl uppger att dessa brister vägdes in i förslaget att tillföra mer medel till Habiliteringscentrum, men menar att även andra områden är i behov av förstärkning såsom IBT (intensiv beteendeterapeutisk träning) för barn.

Annons

— Vi behöver stärka upp med insatser i vuxenhabiliteringen, för till exempel vuxna med autism. Den här budgetförstärkningen gör detta möjligt. Men det här är ett generellt belopp som verksamheten nu har ansvar för att använda på bästa sätt, säger Marcus Eskdahl.

Biföll förslaget

Mia Frisk (KD), regionråd och ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, svarar så här angående att Alliansen biföll förslaget att förstärka Habiliteringscentrum:

— Det här var en fråga som vi också diskuterade under budgetarbetet, vi ligger under rikssnittet, men vi ansåg att vi inte skulle klara det ekonomiskt. Nu gick vi ändå förslaget tillmötes. Vi får omdisponera budgeten på något sätt.

Vill inte peka ut

Mia Frisk vill i nuläget inte peka ut vilka områden inom Habiliteringscentrum som hon anser bör förstärkas. Om kritiken som har framförts om bristerna i övergången från barn- och ungdomshabiliteringen till vuxenhabiliteringen säger hon så här:

— Jag vet att det jobbas med att det inte ska bli de här glappen. Men jag har inte hela bilden och kan inte säga just nu att dit eller dit ska mer medel tillföras. Vi kommer att jobba vidare med budgeten i nämnden (folkhälsa och sjukvård) i december, säger hon.