MENINGEN med hennes besök är att föreläsa om barn och ungdomars aktiviteter på internet, och då särskilt på sociala medier. Föreläsningen kommer att fokusera på de risker som barn och ungdomar kan utsättas för.

Alla lärare och föräldrar borde hålla sig uppdaterade på det här ämnet.

Det som sker på internet är lika riktigt som det som sker utanför, med liknande konsekvenser, men med mycket mindre möjlighet för vuxna att kontrollera.

Det flesta barn har, och i allt yngre åldrar, tillgång till datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Från 11 års ålder har 94 procent av alla barn en egen mobil, enligt Statens medieråd.

DAGENS barn är dessutom överlägsna gällande digitaliseringen. Många vuxna hänger inte med.

Det är inte ovanligt att hushållets minsting blir inkallad av de andra familjemedlemmarna när det inträffar något datorstrul.

Och när vuxna börjar "invadera" de sociala medier som ungdomar använder sig av lämnar de sistnämnda och går vidare till nya forum.

Barnen är alltid steget före och skillnaden mellan vuxnas och ungas användande av internet blir allt större.

Adderar man dessutom det faktum att barn och framför allt tonåringar ogärna berättar vad de gör på internet ökar avstånden till varandra ännu mer.

Annons

MEN TROTS att unga är relativt tekniskt kunniga och medvetna om hur man hanterar olika inställningar eller datorprogram, eller hur man hittar nya spel eller kommunikationsmedel, överskattar vuxna deras förmåga av att röra sig fritt och självsäkert på den digitala sfären.

Enligt Anne Longfield, från Children's Commissioner for England (vars ändamål är att värna om barns rättigheter i England) har barn och unga inte så bra koll på vilka villkor de går med på när de delar med sig av personuppgifter på internet (BBC, 5/1).

Ofta har de inte tillräcklig kunskap om hur sociala medier som Instagram fungerar i den aspekten, vilket inte är så konstigt, då en del vuxna inte heller har vetskap om exakt vilka rättigheter och skyldigheter man har som användare.

Enligt Children's Commissioner for Englands rapport "Growing up digital" från januari 2017 har vuxna och barn dessutom olika syn på risker på nätet.

Medan föräldrar främst oroar sig för att illasinnade vuxna främlingar ska komma i kontakt med deras barn är barnen själva mest oroliga för mobbning och trakasserier från andra skolkamrater.

NU ÄR "Growing up digital" en rapport från England, men det finns ingen anledning att tro att det skulle se mycket annorlunda ut här i Sverige.

Att kommunicera med barnen och tala om för dem vilka faror som kan lura bakom skärmen är ett slitet tips, men ändå ett bra sådant.

Vuxna måste veta vilka hemsidor deras barn (och elever) frekventerar. Man måste fråga barnen om vad de gör på webben, alltid med respekt för deras privatliv.

LIKA viktigt är det att lära barnen vilka rättigheter de har på nätet (där är vi vuxna bättre rustade än de teknikkunniga barnen) och informera om vad som kan hända med bilder och personuppgifter som de publicerar eller delar med sig av.

Och så sist men inte minst: vi måste börja tänka som barnen. Hur ser deras vardag ut? Vilka är deras vänner och vilka är deras ovänner?

För det behöver trots allt inte vara en vuxen psykopat som sitter i ett annat land som ber ens 14-åring att skicka över nakenbilder. Det kan lika gärna vara den där "söta killen" som går i nian.

Läs mer: Polis föreläser om sociala medier