Liberalerna och Moderaterna har sagt nej och KD nöjer sig med att ”hålla dörren öppen”. Osäkerheten kring höghastighetsbanan sprider sig. Regeringens infrastrukturproposition slår egentligen bara fast att ostlänken ska byggas, vilket redan var mer eller mindre klart.

Från Jönköpings län fortsätter man med påtryckningarna. Jönköping och Tranås kommuner vill nu ha ett möte med infrastrukturminister Anna Johansson.

Kommunstyrelseordförande Ann-Marie Nilsson i Jönköping (C) och Anders Wilander i Tranås kommun (M) vill framföra till ministern hur viktigt det är att etappen till Jönköping slås fast.

— Vi behöver säkerställa att Jönköping blir ett nav i utbyggnaden. En järnvägsplan behövs som Trafikverket kan börja arbeta med, säger Ann-Marie Nilsson.

Om arbetet med stationsområdet vid Munksjön ska kunna fortsätta på allvar krävs tydliga besked. Tranås är en av de mindre orterna som lovats station.