— Det känns naturligtvis bra att kommunen har fått rätt i frågan, säger Sven-Inge Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

— Det har varit en hård och stundtals obehaglig debatt kring fastigheten och vi hoppas nu kunna slutföra affären som är väl politiskt förankrad.

Kommunchefen Pär Fransson kommenterar också ärendet i pressmeddelandet. Han framhåller att det ryktats om att kommunen försökt hålla försäljningen hemlig, men understryker att detta är helt felaktigt. Däremot kan han konstatera att informationen om försäljningen borde ha gjorts bredare för att vara ”tydligare mot våra invånare”.

Inte lönsamt

Annons

I flera år har striden om Ydre Värdshus varit ett faktum. Enligt ett pressmeddelande från Ydre kommun har ingen av de arrendatorer som drivit hotell- och restaurangverksamhet i fastigheten de senaste decennierna uppnått en lönsamhet som behövs för långsiktig drift. Detta trots kommunala subventioner.

Ydre kommun har därför tittat på andra lösningar för hur byggnaderna skulle kunna användas. År 2008 beslutades det att fastigheten skulle säljas, vilket så skedde i januari 2013. Men efter att köparen inte kunde uppnå lönsamhet köpte kommunen tillbaka fastigheten i november 2014 för samma pris, nämligen 1,1 miljoner kronor.

Två år senare beslutade kommunfullmäktige att den del av byggnaderna som utgörs av Ydresalen med annex och Bulesalen med tomtmark skulle säljas genom avstyckning. Trots 479 namnunderskrifter som var emot detta. Byggnaderna såldes till Filadelfiaförsamlingen i Österbymo för en köpeskilling om 650 000 kronor.

Detta överklagades av Jan-Anders Bergqvist och Göran Levin som anser att det hela inte har gått rätt till. Förvaltningsrätten i Linköping har beslutat att avslå överklagandet.

— Det är bedrövligt, det måste jag säga. Vi behöver hotellet och Ydresalen i Ydre. Vi har ingenstans att vara med större sammankomster.

Enligt Bergqvist ska han och Levin ta ställning inom de närmaste dagarna vilken linje de ska gå på framöver.

— Vi har inte gett upp hoppet ännu.