Meningen är att området ska exploateras och bereda plats för ett 20-tal strandnära villatomter för året runt-boende.

Vi har tidigare berättat om planerna på ytterligare en kommunalt initierad boendesatsning norr om Torpa kyrkby - och som väntat hade fullmäktige inget att invända mot affären vid sitt senaste sammanträde.

För Ydre är det av stort värde att kunna erbjuda såväl inflyttare som kommunens invånare strandnära och naturskönt belägna villatomter.

Annons

— Det var full enighet i fullmäktige om att förvärva Bianäset, berättar kommunchef Pär Fransson.

— Om allt går vägen kan det nya området komma att bebyggas under nästa år. Efter framgången med Dalbylandet är det trevligt att vi nu kan dra igång ett nytt byggprojekt vid Sommen.

I kommunhuset räknar man med en kostnad på runt 10 miljoner för att förvandla Bianäset till ett attraktivt villaområde med vägar, vatten- och avlopp, el, internet för ett 20-tal villatomter.

— Vi har redan fått förfrågningar om de nya tomterna. Det står klart att det finns ett intresse för dem, säger C-kommunalrådet Sven-Inge Karlsson.

Bianäset omfattar cirka elva hektar mark som tillhör fastigheten Ydre Torpa 1:1. Fiskerätt ingår i köpet. Säljare är Linköpings stifts prästlönefond. Området är i Ydre kommuns översiktsplan avsatt för bostäder och rekreation.